Het op afstand uitlezen van data uit een warmte afleverset van bijvoorbeeld stadsverwarming biedt veel voordelen voor de hele keten van warmtedistributie.

De praktijk leert dat warmtedistributiebedrijven, energieservicebedrijven, woningcorporaties, gebouweigenaren en eindgebruikers behoefte hebben aan (realtime) inzicht in de prestaties van de warmte afleverset en/of de verbruikscijfers van water- en warmtemeters. Bij Que-tech hebben we daarom onze Comfort-Line afleversets uitgerust met een unieke mogelijkheid om de data uit te lezen, zowel op locatie als op afstand.

Warmte afleverset met slimme regelaar

Een interne controller regelt het functioneren van alle verschillende componenten in een warmte afleverset. Het bevat alle voorgeprogrammeerde parameters (op basis van klantspecificatie), zoals bijvoorbeeld de tapwater- en verwarmingstemperatuur, de warmhoudfunctie en de warmhoud stand. Tevens regelt de regelaar onder meer wanneer de klep open moet als er vraag naar warmte is, of wanneer er een legionella-preventie cyclus gedraaid moet worden.

De slimme regelaar in de Comfort-Line maakt het mogelijk alle data met betrekking tot het functioneren van de componenten realtime ter plekke en op afstand te bekijken. Denk daarbij aan de status van de componenten en sensoren en informatie over temperatuur en flow. Daarnaast is het mogelijk om kleppen met de hand te besturen en is het mogelijk een trendoverzicht te krijgen door een opname van de data te maken over een bepaalde tijd. Zo wordt inzicht in managementdata en service en onderhoud van een warmte afleverset wel heel gemakkelijk en overzichtelijk!

Voordelen uitlezen warmte afleverset op afstand

Voor de verschillende partijen in de warmtedistributieketen biedt het (op afstand) uitlezen van data uit een warmte afleverset onder meer de volgende voordelen:

  • Besparing van tijd, geld en brandstof/uitstoot omdat een deel van de problemen op afstand kunnen worden opgelost.
  • Een helder inzicht in de situatie voor als de monteur toch op locatie moet komen. Deze kan dan gericht aan de slag.
  • Een efficiënte planning. Een dashboard biedt in één oogopslag een overzicht van alle adressen waar aandacht vereist is.
  • Uitlezen op afstand is ideaal voor het verzamelen van data voor managementinformatie.
  • Ook de eindgebruiker heeft de mogelijkheid om het verbruik te monitoren en daarop in te spelen.

Demonstratie?

Wilt u meer informatie over het uitlezen van een warmte afleverset? Of een demonstratie?

Neem dan contact op via info@que-tech.nl of +31 (0)341 46 32 00.

Wij zijn specialist op het gebied van technische installaties voor warmte in woonhuizen, kantoor- en bedrijfspanden en we zijn trots op de kwaliteit die we leveren. Dat geldt voor de technische kwaliteit van onze producten, maar ook voor ons oog voor duurzaamheid en de service die we leveren.

In alle fasen van uw aankoopproces, én daarna, ontzorgen wij u volledig. Lees hieronder wat dat voor u betekent.

Afbeelding service dienstverlening en onderhoud Que-Tech

Uw aanvraag

Wanneer u bij ons komt met uw aanvraag voor een technische installatie stellen we u een heleboel vragen. Het is namelijk heel belangrijk dat uw wensen, eisen en specificaties tot in detail bekend zijn. Dankzij onze ervaring en expertise zorgen wij ervoor dat alle details duidelijk en gedocumenteerd zijn. Dit zorgt ervoor dat alle volgende fases van het proces soepel verlopen en dat de kans op fouten aanzienlijk wordt verkleind.

De ontwerpfase

In deze fase werken wij uw aanvraag, aan de hand van uw wensen, eisen en specificaties, uit tot een ontwerp. Dit ontwerp nemen we vervolgens uitvoerig met u door. Mochten er onverhoopt toch nog aanpassingen nodig zijn, dan kunnen wij dat in deze fase nog prima veranderen. Na uw definitieve akkoord op het ontwerp gaan we voor u aan de slag.

De productiefase

In onze moderne werkplaats, waar we beschikken over de juiste kennis en de nieuwste materialen en technieken, produceren we uw installatie op basis van het door u goedgekeurde ontwerp. Daarna controleren en testen we uw installatie uitvoerig op functioneren en kwaliteit.

Wij houden u in deze fase op de hoogte van de status. Wilt u bij het testen aanwezig zijn? U bent van harte welkom!

Pas als de installatie alle testen heeft doorstaan en het voldoet aan alle kwaliteitseisen krijgt het een uniek serienummer en maken we het gereed voor transport.

De levering van uw installatie

Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw installatie veilig en vakkundig wordt geleverd én geplaatst door specialisten op dit gebied. Wij hebben dit al talloze malen gedaan, geen situatie is ons hierin vreemd en geen uitdaging te groot.

Vooraf spreken wij de levering uitvoerig met u door, waarbij onder meer de locatie en situatie worden doorgenomen. Zo komt niemand voor verrassingen te staan en we kunnen dan tijdig zorgen voor eventueel benodigde veiligheids- of hulpmiddelen. Het uitgangspunt is om de plaatsing altijd zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Het in bedrijfstellen van uw installatie

En dan is daar het moment waarvoor we het samen allemaal hebben gedaan; het in bedrijf stellen van uw installatie. Voor deze stap in het proces zijn er speciaal gekwalificeerde en gecertificeerde Que-Tech specialisten. Zij kennen uw installatie tot in elk detail en zorgen ervoor dat deze ter plaatse perfect gaat functioneren. En, ook hier staat veiligheid en efficiëntie voorop.

Functioneert uw installatie zoals u wenst? Dan is het tijd om dit moment te vieren!

Service en onderhoud

Bent u na het inbedrijf stellen van uw installatie van ons af? Zeker niet! Wij ontzorgen u volledig en dat betekent ook dat wij uw technische installatie periodiek controleren op onderhoud en waar nodig verhelpen wij systeemstoringen. Wij willen te allen tijde borgen dat u er warmpjes bij blijft zitten.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over onze dienstverlening? Stuur ons hieronder uw gegevens en we nemen snel contact met u op.