Afbeelding samenwerking Que-tech en HVC

Que-tech levert tapwaterstations aan HVC

Contractnieuws!🖋️

Onlangs hebben wij een overeenkomst gesloten voor het leveren van tapwaterstations aan HVC.

Er is gekozen voor een tapwaterstation waarmee óók in laagtemperatuurnetten warm tapwater geleverd kan worden aan collectieve tapwaterinstallaties. Dit geldt voor installaties met én zonder recirculatie.

Hierdoor kunnen de warmtenetten verder worden verduurzaamd met meer inzet van laagtemperatuur bronnen!