Van het gas af, hoe werkt dat?

Van het gas af

Van het gas af, hoe werkt dat precies? In deze video leggen wij u meer uit over de transitie van gas naar collectieve warmte en koeling via stadsverwarming.

Stadsverwarming

Om het gebruik van aardgas terug te dringen wordt er op vele manieren duurzame warmte geproduceerd. Dit kan door gebruik van nieuwe brandstoffen, zoals biomassa, maar ook door het gebruik van restwarmte. Deze warmte is goed te gebruiken voor stadsverwarming. Om ook uw woning zo te kunnen verwarmen moet er eerst een grote leiding in de grond aangebracht worden. In deze leidingen wordt heet water onder hoge druk getransporteerd naar de stadsverwarmingsruimte in de woongebouwen. Om deze warmte voor u veilig en bruikbaar te maken plaatsen we een centrale warmteoverdrachtstation. een soort transformator om warmte van heet naar veilig warm te maken. Vervolgens leggen wij overal in het pand de juiste leidingen aan naar uw woning. Om straks zo snel mogelijk over te schakelen naar stadsverwarming.

Verminderen van CO2-uitstoot

Wanneer het leidingwerk is gedaan wordt de installatie uitvoerig getest met lucht om lekkages te voorkomen. Daarna wordt deze gevuld met water en op druk gebracht. Nu is alles klaar voor de omschakeling naar stadsverwarming. Bij het omschakelen wordt uw oude ketel vervangen door een warmte afgifteset. de warmte afgifteset wordt aangesloten op de nieuwe leidingen en op de nieuwe installatie. Het omschakelen duurt maximaal 8 uur. U heeft dan 8 uur geen warmte en geen warm water. We hebben eventueel een elektrisch kacheltje voor u om uw woning warm te houden. Na het omschakelen kunt u weer genieten van warm tapwater en van uw verwarming. U maakt nu gebruik van duurzame warmte, waarbij u bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot.